28 січня 2023 року набув чинності Закон про внесення змін до Закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України та деяких інших законів” (Законодавчий вісник, поз. 185). Положення регулюють, серед іншого, питання, що стосуються правил перебування громадян України на території Польщі.

Встановлення 30-денного терміну для подання заяви на отримання номера PESEL

Поправка до Закону вводить до статті 4, яка регулює надання номера PESEL громадянину України, який перебуває на території Польщі на законних підставах (згідно зі статтею 2 ч. 1), чіткий термін для подання заяви з цього питання. Згідно з формулюванням статті 4(2) Спеціального закону, таку заяву потрібно буде подати протягом 30 днів з дня прибуття на територію Польщі.

Закон також містить перехідне положення (ст. 17), згідно з яким, якщо громадянин України не подасть заяву на отримання номера PESEL до дня набрання чинності Законом про внесення змін, він матиме ще 30 днів для цього.

Скасування статті 38 Закону про допомогу громадянам України

Однією зі змін є скасування статті 38 Закону від 12 березня 2022 року “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України”, яка передбачає можливість подачі через 9 місяців після в’їзду заяви про видачу посвідки на тимчасове проживання.

Початок процесу подачі заяв за статтею 38 та їх розгляд губернаторами областей наразі є передчасним за нинішніх умов – все ще триваючого збройного конфлікту на території України та можливості використання інституту тимчасового захисту.

Закон також містить перехідне положення, на підставі якого воєвода залишатиме без розгляду заяви, подані на підставі скасованого положення статті 38 Закону в період з 24 листопада 2022 року до дня набрання чинності Законом про внесення змін, що його змінює.

Запровадження можливості подавати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи

З іншого боку, закон про внесення змін, починаючи з 1 квітня 2023 року, внесе нове положення до статті 42 Спеціального закону, яке дозволить громадянам України, чиє перебування на території Польщі вважається легальним і статус перебування яких підтверджується номером PESEL (зі статусом “UKR”), подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування, яке пов’язане з основними формами економічної діяльності, а саме:

  • дозволи на тимчасове проживання та роботу
  • посвідки на тимчасове проживання з метою висококваліфікованого працевлаштування
  • посвідки на тимчасове проживання з метою здійснення підприємницької діяльності

Заяви на отримання таких дозволів на проживання можна буде подавати до воєводських управлінь, компетентних за місцем проживання громадянина України, починаючи з 1 квітня цього року.

Продовження права на перебування для громадян України, які проживали в Польщі до 24 лютого 2022 року.

У попередньому правовому статусі стаття 42 Спеціального закону містила розбіжності щодо періоду, на який продовжуються певні права (строки перебування, строки виконання зобов’язання покинути територію Польщі, строки дії документів), і закінчувалася щонайраніше 24 лютого 2022 року. Продовження термінів перебування, термінів дії національних віз і дозволів на тимчасове проживання діяло до 31 грудня 2022 року.

З іншого боку, термін виїзду з території Польщі (про який йдеться в ст. 299 ч. 6 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року) було продовжено на 18 місяців, так само як і термін добровільного повернення, зазначений у рішенні про зобов’язання іноземця повернутися, термін дії карт перебування, польських документів, що посвідчують особу іноземця, і документів “згоди на толерантне перебування”, а також термін перебування на підставі підстав, перерахованих у ст. 42 ч. 11 Закону.

Поправка до Закону запроваджує уніфікацію вищезазначених термінів. Період дії продовжених прав закінчується 24 серпня 2023 року.

Слід зазначити, що продовження вищезазначених строків набуває зворотної сили з 1 січня 2023 року. Це дозволить забезпечити безперервність прав громадян України відповідно до зміненого законодавства.

Можливість користуватися тимчасовим захистом відповідно до статті 2(1) Спеціального закону в порівнянні з можливістю користуватися тимчасовим захистом на території іншої держави-члена Європейського Союзу

Змінений закон вводить виключення громадян України, які користуються тимчасовим захистом (тимчасовим захистом) на території іншої держави-члена Європейського Союзу, окрім Польщі, з права на перебування, зазначеного в статті 2(1) Спеціального закону (нова стаття 2(3)(3)).

Внаслідок користування тимчасовим захистом (тимчасовим заступництвом) в іншій державі-члені Європейського Союзу, окрім Польщі, громадяни України також втратять право на перебування, про яке йдеться в ст. 2 ч. 1 Спеціального закону (нова ст. 11 ч. 4).